Co po egzaminie maturalnym? Dlaczego Politechnika Warszawska?

Czas między zdaniem egzaminu maturalnego a podjęciem pracy jest okresem mającym chyba największy wpływ na dalsze życie osoby studiującej. Wybór szkoły wyższej i kierunku studiów decyduje o życiu zawodowym. Kilka lat spędzonych w środowisku dobrej uczelni kształtuje charakter, grono przyjaciół i daje niezbędne umiejętności - szersze niż samo wykształcenie.

Politechnika Warszawska zajmuje od wielu lat czołowe miejsce w rozlicznych rankingach uczelni technicznych w Polsce. Pracodawcy stawiają ją zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przygotowanie absolwentów do aktywności zawodowej we współczesnym świecie. Odzwierciedla się to też w wysokości zarobków, które dla absolwentów PW są najwyższe spośród zarobków uzyskiwanych przez absolwentów publicznych uczelni technicznych - zarówno w ciągu pierwszego roku pracy, jak i w dalszym ciągu kariery zawodowej*.

Warto też wspomnieć, że Politechnika Warszawska została zakwalifikowana do ministerialnego programu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Atmosfera, życie studenckie, bogata wymiana międzynarodowa oraz wspierana przez Uczelnię możliwość realizacji zainteresowań i pasji technicznych, sportowych, artystycznych sprawia, że absolwenci dobrze oceniają swój wybór i z wdzięcznością wspominają swoją Uczelnię.

Zapraszamy do najlepszej uczelni technicznej formującej kreatywną elitę społeczeństwa.

Skorzystaj z możliwości, które oferuje Politechnika Warszawska.

Poznaj oferowane kierunki studiów stacjonarnych.

* Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) 2023 r.