Harmonogram tegorocznej rekrutacji na studia

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzona w poniżej przedstawionych terminach.

Jeśli jesteś zainteresowany stacjonarnymi jednolitymi studiami magisterskimi prowadzonymi na kierunku Architektura lub anglojęzycznymi studiami inżynierskimi czy mogisterskimi na kierunku Architecture, to rekrutacja rozpoczyna się już w maju. Na studia te możesz zarejestrować się w terminie od 5 do 24 maja.

Jeśli chciałbyś wziąć udział w rekrutacji na pozostałe kierunki inżynierskie i oferowane kierunki licencjackie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w Warszawie, to swoje zgłoszenie możesz nam przesłać w terminie od 6 czerwca do 6 lipca.
Rekrutacja na kierunki prowadzone w Filii PW w Płocku zakończy się 13 lipca.

Kandydatów zainteresowanych studiami niestacjonarnymi pierwszego stopnia oraz pozostałymi studiami stacjonarnymi drugiego stopnia, a także studiami niestacjonarnymi drugiego stopnia, zapraszamy do zapisów w terminie od 2 do 29 sierpnia.
Rekrutacja na kierunki prowadzone w formie stacjonarnej w Filii PW w Płocku zakończy się 12 września.
Niektóre kierunki niestacjonarne prowadzone są jako studia przez Internet. Rekrutacją na tę formę studiów zajmuje się Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

Wszystkie powyższe rekrutacje dotyczą studiów, które rozpoczną się od października br.
Uczelnia przeprowadzi też zapisy na studia, które rozpoczną się od semestru letniego, a więc od lutego 2023 r. Rekrutacja prowadzona będzie w styczniu 2023 r.
Rekrutacja ta nie dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe harmonogramy poszczególnych rekrutacji dostępne są, odpowiednio, w zakładce Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz w zakładce Studia drugiego stopnia.