Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 11.07.2022 r.

Wyniki pierwszej tury kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite są dostępne na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych (IKR).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na IKR oraz na stronie: https://www.bps.pw.edu.pl/Studia-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji/Skladanie-dokumentow

Uwaga: Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia albo zakwalifikowane na jedną z dalszych opcji ze swojej listy wyboru i znajdują się na listach rezerwowych, a zamierzają brać udział w kolejnym etapie rekrutacji, powinny to zaznaczyć na indywidualnym koncie kandydata. Bez przekazania tej decyzji, osoby te nie będą już rozpatrywane w dalszych etapach rekrutacji.

Informujemy także, że w wyniku przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki studiów prowadzone w Warszawie oraz na studia jednolite na kierunku Architektura, w pierwszej turze kwalifikacji, zostały ustalone progi punktowe podane poniżej w tabeli.                                
W tabeli wskazano również kierunki studiów, na które kwalifikacja została zakończona.               

Druga tura kwalifikacji na pozostałe kierunki studiów zostanie przeprowadzona w dniu 18 lipca 2022 r., a wyniki kwalifikacji będą dostępne na IKR 18 lipca ok. godz. 15.00. 

Wydział Kod rekrutacyjny Kierunek
(nazwa w języku prowadzenia /odpowiednik polskojęzyczny)
Próg punktowy* Uwagi
Architektury A1 Architektura
(studia jednolite magisterskie)
234  
A2 Architecture 66 kwalifikacja zakończona
Chemiczny C1 Biotechnologia 148  
C2 Technologia chemiczna 93  
C4 Technologia chemiczna (profil praktyczny) 163  
Elektryczny E1 Automatyka i robotyka stosowana 169 kwalifikacja zakończona
E2 Elektrotechnika 123 kwalifikacja zakończona
E3 Informatyka stosowana 190 kwalifikacja zakończona
E4 Electrical Engineering / Elektrotechnika 92  
E5 Elektromobilność 158 kwalifikacja zakończona
Fizyki F1 Fizyka techniczna 143 kwalifikacja zakończona
F2 Fotonika 120 kwalifikacja zakończona
Geodezji i Kartografii G1 Geodezja i kartografia 111  
G2 Gospodarka Przestrzenna 131  
G3 Geoinformatyka 161  
Inżynierii Chemicznej i Procesowej I1 Inżynieria chemiczna i procesowa 105 kwalifikacja zakończona
Inżynierii Lądowej L1 Budownictwo 125  
L2 Civil Engineering/Budownictwo 76 kwalifikacja zakończona
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa M1 Robotyka i automatyka 170  
M2 Energetyka 146  
M3 Lotnictwo i kosmonautyka 181  
M4 Mechanika i projektowanie maszyn 181  
M5 Aerospace Engineering / Lotnictwo i kosmonautyka 188  
M6 Power Engineering / Energetyka 128  
Elektroniki i Technik Informacyjnych N1 Automatyka i robotyka 193 kwalifikacja zakończona
N2 Elektronika 133 kwalifikacja zakończona
N3 Informatyka 200 kwalifikacja zakończona
N4 Inżynieria Bbomedyczna 155 kwalifikacja zakończona
N5 Telekomunikacja 149 kwalifikacja zakończona
N6 Computer Science / Informatyka 187 kwalifikacja zakończona
N7 Telecommunications / Telekomunikacja  187 kwalifikacja zakończona
N9 Cyberbezpieczeństwo 193 kwalifikacja zakończona
N10 Inżynieria Internetu rzeczy 188 kwalifikacja zakończona
Administracji i Nauk Społecznych O1 Administracja 114  
Mechaniczny Technologiczny P1 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 87  
P2 Mechanika i budowa maszyn 88  
P3 Papiernictwo i poligrafia 85  
P4 Zarządzanie i inżynieria produkcji 101  
Samochodów i Maszyn Roboczych R2 Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 117  
R3 Mechanika pojazdów i maszyn roboczych 93  
R4 Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 108  
R5 Electric and Hybrid Vehicles Engineering 77 kwalifikacja zakończona
R8 Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery / Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 83 kwalifikacja zakończona
Matematyki i Nauk Informacyjnych S1 Informatyka i systemy informacyjne 208 kwalifikacja zakończona
S2 Matematyka 190 kwalifikacja zakończona
S3 Computer Science and Information Systems /
Informatyka i systemy informacyjne
197 kwalifikacja zakończona
S4 Inżynieria i analiza danych  207 kwalifikacja zakończona
S5 Matematyka i analiza danych 206 kwalifikacja zakończona
Transportu T1 Transport 81  
Mechatroniki U2 Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 166 kwalifikacja zakończona
U3 Inżynieria biomedyczna 138 kwalifikacja zakończona
U4 Mechatronika 147 kwalifikacja zakończona
U5 Mechatronics/Mechatronika 134  
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska W1 Inżynieria środowiska 83  
W2 Ochrona środowiska 94  
W3 Environmental Engineering / Inżynieria środowiska 75 kwalifikacja zakończona
W4 Biogospodarka 88  
Inżynierii Materiałowej X1 Inżynieria materiałowa 90 kwalifikacja zakończona
Zarządzania Z1 Zarządzanie  162  
Z2 Inżynieria zarządzania 132  
Z4 Zarzadzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 107  

*W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:

  • na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.

 

Zapisy na studia prowadzone w Filii PW w Płocku trwają do 13 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18 lipca.