Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.07.2022 r.

Wyniki drugiej tury kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite są dostępne na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych (IKR). W dniu dzisiejszym zostały także podjęte decyzje kwalifikacyjne dotyczące wyników rekrutacji na studia prowadzone w Filii PW w Płocku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na IKR oraz na stronie: https://www.bps.pw.edu.pl/Studia-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji/Skladanie-dokumentow

Informujemy również, że nie zostanie przeprowadzona kolejna tura kwalifikacji.

 

 

Wynikowe minimum punktów 2022

 

Wydział Kod rekrutacyjny Kierunek
(nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny)
Próg punktowy* Uwagi
Architektury A1 Architektura 232 kwalifikacja zakończona
A2 Architecture 66 kwalifikacja zakończona
Chemiczny C1 Biotechnologia 148 kwalifikacja zakończona
C2 Technologia chemiczna 93 kwalifikacja zakończona
C4 Technologia chemiczna (profil praktyczny) 163 kwalifikacja zakończona
Elektryczny E1 Automatyka i robotyka stosowana 169 kwalifikacja zakończona
E2 Elektrotechnika 123 kwalifikacja zakończona
E3 Informatyka stosowana 190 kwalifikacja zakończona
E4 Electrical Engineering / Elektrotechnika 92 kwalifikacja zakończona
E5 Elektromobilność 158 kwalifikacja zakończona
Fizyki F1 Fizyka techniczna 143 kwalifikacja zakończona
F2 Fotonika 120 kwalifikacja zakończona
Geodezji i Kartografii G1 Geodezja i kartografia 105 kwalifikacja zakończona
G2 Gospodarka przestrzenna 131 kwalifikacja zakończona
G3 Geoinformatyka 155 kwalifikacja zakończona
Inżynierii Chemicznej i Procesowej I1 Inżynieria chemiczna i procesowa 105 kwalifikacja zakończona
Inżynierii Lądowej L1 Budownictwo 118 kwalifikacja zakończona
L2 Civil Engineering/Budownictwo 76 kwalifikacja zakończona
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa M1 Robotyka i automatyka 168 kwalifikacja zakończona
M2 Energetyka 145 kwalifikacja zakończona
M3 Lotnictwo i kosmonautyka 180 kwalifikacja zakończona
M4 Mechanika i projektowanie maszyn 180 kwalifikacja zakończona
M5 Aerospace Engineering / Lotnictwo i kosmonautyka 186 kwalifikacja zakończona
M6 Power Engineering / Energetyka 121 kwalifikacja zakończona
Elektroniki i Technik Informacyjnych N1 Automatyka i robotyka 193 kwalifikacja zakończona
N2 Elektronika 133 kwalifikacja zakończona
N3 Informatyka 200 kwalifikacja zakończona
N4 Inżynieria Biomedyczna 155 kwalifikacja zakończona
N5 Telekomunikacja 149 kwalifikacja zakończona
N6 Computer Science / Informatyka 187 kwalifikacja zakończona
N7 Telecommunications / Telekomunikacja 187 kwalifikacja zakończona
N9 Cyberbezpieczeństwo 193 kwalifikacja zakończona
N10 Inżynieria Internetu rzeczy 188 kwalifikacja zakończona
Administracji i Nauk Społecznych O1 Administracja 106 kwalifikacja zakończona
Mechaniczny Technologiczny P1 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 80 kwalifikacja zakończona
P2 Mechanika i budowa maszyn 77 kwalifikacja zakończona
P3 Papiernictwo i poligrafia 76 kwalifikacja zakończona
P4 Zarządzanie i inżynieria produkcji 94 kwalifikacja zakończona
Samochodów i Maszyn Roboczych R2 Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 115 kwalifikacja zakończona
R3 Mechanika pojazdów i maszyn roboczych 93 kwalifikacja zakończona
R4 Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 100 kwalifikacja zakończona
R5 Electric and Hybrid Vehicles Engineering 79 kwalifikacja zakończona
R8 Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery / Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 83 kwalifikacja zakończona
Matematyki i Nauk Informacyjnych S1 Informatyka i systemy informacyjne 208 kwalifikacja zakończona
S2 Matematyka 190 kwalifikacja zakończona
S3 Computer Science and Information Systems /
Informatyka i systemy informacyjne
197 kwalifikacja zakończona
S4 Inżynieria i analiza danych  207 kwalifikacja zakończona
S5 Matematyka i analiza danych 206 kwalifikacja zakończona
Transportu T1 Transport 78 kwalifikacja zakończona
Mechatroniki U2 Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 166 kwalifikacja zakończona
U3 Inżynieria biomedyczna 139 kwalifikacja zakończona
U4 Mechatronika 147 kwalifikacja zakończona
U5 Mechatronics/Mechatronika 134 kwalifikacja zakończona
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska W1 Inżynieria środowiska 75 kwalifikacja zakończona
W2 Ochrona środowiska 85 kwalifikacja zakończona
W3 Environmental Engineering / Inżynieria środowiska 75 kwalifikacja zakończona
W4 Biogospodarka 85 kwalifikacja zakończona
Inżynierii Materiałowej X1 Inżynieria materiałowa 90 kwalifikacja zakończona
Zarządzania Z1 Zarządzanie  150 kwalifikacja zakończona
Z2 Inżynieria zarządzania 121 kwalifikacja zakończona
Z4 Zarzadzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 96 kwalifikacja zakończona

*W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:

  • na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.