Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.07.2023 r.

Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w pierwszej turze kwalifikacji (rekrutacja w lipcu 2023 r.) są dostępne na indywidualnych kontach w systemie IRK.

Zakwalifikowanych kandydatów prosimy o terminowe przedstawienie oryginałów dokumentów w miejscach wskazanych przez poszczególne wydziały.

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji (rekrutacja w sierpniu 2023 r.), w tym na nowy kierunek Przemysłowe zastosowania informatyki (w Płocku), zostanie opublikowany 26 lipca 2023 r.

Wydział Kod studiów Kierunek Próg punktowy*
Wydział Architektury 101B-JSP-AC Architektura (st. jednolite) 205
Wydział Architektury 101D-ISA-AC Architecture 70
Wydział Chemiczny 102C-ISP-BI Biotechnologia 153
Wydział Chemiczny 102D-ISP-TC Technologia chemiczna 97
Wydział Chemiczny 102E-ISP-TC Technologia chemiczna (profil praktyczny) 170
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103B-ISA-IN Computer Science 188
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103B-ISA-TL Telecommunications 188
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103B-ISP-AR Automatyka i robotyka 197
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103B-ISP-CB Cyberbezpieczeństwo 197
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103B-ISP-IR Inżynieria Internetu rzeczy 191
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103C-ISP-EL Elektronika 140
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103C-ISP-IB Inżynieria biomedyczna 145
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103C-ISP-IN Informatyka 201
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 103C-ISP-TL Telekomunikacja 155
Wydział Elektryczny 104C-ISP-EE Elektrotechnika 121
Wydział Elektryczny 104C-ISP-EM Elektromobilność 152
Wydział Elektryczny 104C-ISP-NS Informatyka stosowana 188
Wydział Elektryczny 104C-ISP-RS Automatyka i robotyka stosowana 170
Wydział Elektryczny 104D-ISA-EE Electrical Engineering 87
Wydział Fizyki 105C-ISP-FO Fotonika 130
Wydział Fizyki 105C-ISP-FT Fizyka techniczna 152
Wydział Geodezji i Kartografii 106C-ISP-GI Geoinformatyka 157
Wydział Geodezji i Kartografii 106C-ISP-GK Geodezja i kartografia 110
Wydział Geodezji i Kartografii 106C-ISP-GP Gospodarka przestrzenna 140
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 107C-ISP-IC Inżynieria chemiczna i procesowa 105
 Wydział Inżynierii Lądowej 108C-ISA-BU Civil Engineering 75
 Wydział Inżynierii Lądowej 108C-ISP-BU Budownictwo 113
Wydział Inżynierii Materiałowej 109C-ISP-IM Inżynieria materiałowa 90
Wydział Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-AP Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 90
Wydział Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-MB Mechanika i budowa maszyn 85
Wydział Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-PP Papiernictwo i poligrafia 86
Wydział Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-ZP Zarządzanie i inżynieria produkcji 93
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111D-ISA-IS Environmental Engineering 75
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111D-ISP-IS Inżynieria środowiska 75
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111D-ISP-OS Ochrona środowiska 88
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 112B-LSP-MD Matematyka i analiza danych 208
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 112C-ISA-SI Computer Science and Information Systems 194
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 112C-ISP-DS Inżynieria i analiza danych 207
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 112C-ISP-SI Informatyka i systemy informacyjne 210
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 112C-LSP-MA Matematyka 197
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 113C-ISA-EN Power Engineering 122
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 113C-ISA-LK Aerospace Engineering 192
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 113C-ISP-EN Energetyka 141
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 113C-ISP-LK Lotnictwo i kosmonautyka 184
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 113C-ISP-PM Mechanika i projektowanie maszyn 182
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 113C-ISP-RA Robotyka i automatyka 168
Wydział Mechatroniki 114C-ISA-MT Mechatronics 131
Wydział Mechatroniki 114C-ISP-IP Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 168
Wydział Mechatroniki 114C-ISP-MT Mechatronika 150
Wydział Mechatroniki 114D-ISP-IB Inżynieria biomedyczna 139
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISA-MR Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 110
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISA-PE Electric and Hybrid Vehicles Engineering 95
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISP-IK Inżynieria mechaniczna 110
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISP-MR Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 105
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISP-PE Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 110
Wydział Transportu 116D-ISP-TR Transport 78
Wydział Zarządzania 117G-ISP-IZ Inżynieria zarządzania 123
Wydział Zarządzania 117G-LSP-ZA Zarządzanie 157
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 118D-LSP-AD Administracja 110
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 719D-ISP-BU Budownictwo 50
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 719D-ISP-IS Inżynieria środowiska 50
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 719D-ISP-MB Mechanika i budowa maszyn 50
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 719D-ISP-TC Technologia chemiczna 50
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 720E-LSP-EK Ekonomia 60

 

*W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:

  • na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.