Rekrutacja na Wydział Architektury 2023/2024

Na Wydziale Architektury będzie prowadzona rekrutacja na kierunek:

  • Architektura – jednolite studia magisterskie trwające 12 semestrów,
  • Architecture – studia I stopnia trwające 8 semestrów, prowadzone w języku angielskim.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na powyższych kierunkach mogą rejestrować się od dnia 29 kwietnia do dnia 22 maja. W tym terminie będzie również trwać rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim).
Wszystkie szczegóły związane z rekrutacją na kierunki architektoniczne przedstawione są na stronie internetowej Wydziału Architektury PW.
Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 

Zapisy na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczną się 5 czerwca.