Wydział Architektury - lista kandydatów uprawnionych do sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji dla kandydatów aplikujących na kierunek Architektura (jednolite studia magisterskie) odbędzie się w dniu 3 czerwca w budynku Wydziału Architektury.
Egzamin składa się z dwóch zadań:

  • zadanie 1. godz. 9:00 - czas trwania 90 min.
  • zadanie 2. godz. 11:00 - czas trwania 90 min.

Lista uprawnionych kandydatów do przystąpienia do sprawdzianu oraz regulamin tego sprawdzianu znajduje się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia.