Zapisy na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia

Rejestracja rozpoczęła się w dniu 2 sierpnia.

Zapisy na studia prowadzone w Warszawie zakończą się w dniu 29 sierpnia, a na studia prowadzone w Filii PW w Płocku w dniu 12 września.

Rejestracji można dokonać w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na stronie https://irk.pw.edu.pl/pl/.

 

Niektóre kierunki niestacjonarne prowadzone są jako studia przez Internet. Rekrutacją na tę formę studiów zajmuje się Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

Komunikat o rozpoczęciu zapisów znajduje się także na stronie głównej PW