Zapisy na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia

W dniu 1 sierpnia została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia.

Zapisy na kierunki studiów prowadzone w Warszawie trwają do 28 sierpnia.

Zapisy na studia prowadzone w Płocku trwają do 11 września.

Rejestracji można dokonać w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na stronie https://irk.pw.edu.pl/pl/.

Niektóre kierunki niestacjonarne są prowadzone jako studia na odległość (przez Internet). Rekrutacją na tę formę studiów zajmuje się Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami dotyczącymi zasad i terminów rekrutacji dostępnymi na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia oraz na stronach internetowych odpowiednich wydziałów.