Zapisy na studia drugiego stopnia

W dniu 2 sierpnia rozpoczną się zapisy na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Warszawie i w Filii PW w Płocku.
Rekrutacja zakończy się w dniu 29 sierpnia z wyjątkiem studiów stacjonarnych prowadzonych w Filii PW w Płocku. Na tych studiach można dokonać zapisu do dnia 12 września.