Zapisy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

W dniu 2 sierpnia rozpoczną się zapisy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w Warszawie i w Filii PW w Płocku.
Rekrutacja zakończy się w dniu 29 sierpnia.