Przyjęcia na studia

Przyjęcie na studia następuje poprzez:

  • rekrutację,
  • potwierdzenie efektów uczenia się,
  • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami opublikowanymi w poszczególnych zakładkach z prawej strony.