Terminarz

 

Rekrutacja na studia prowadzone w Warszawie i w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia
1 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i PW Filia w Płocku
28 sierpnia

koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w Warszawie.

Uwaga: ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

4-6 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów w Warszawie
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki w Warszawie
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w Warszawie
11 września

koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku.

Uwaga: ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

do 18 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
do 25 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku
8 stycznia 2025 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na studia rozpoczynające się od lutego 2025 r.
28 stycznia 2025 r.

koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów  rozpoczynające się od lutego 2025 r.

Uwaga: ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

do 10 lutego 2025 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia rozpoczynające się od lutego 2025 r.

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość.