Zasady przyjęć na studia

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.

 

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Procedura kwalifikacyjna może zostać uruchomiona dla studiów prowadzonych przez Internet. Prosimy o zapoznanie się z zasadami obliczania punktów kwalifikacyjnych PK, w tym współczynnikami dla ocen ze świadectw maturalnych oraz współczynnikami dla dyplomów technika (patrz -> załączony poniżej dokument)   

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

UWAGA: Zgodnie z Uchwałą nr 393/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. kandydat na studia, który jest studentem lub absolwentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.

Zasady i organizacja przyjęć na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 959,54 kB)

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji

Pobierz plik (pdf, 392,22 kB)