Oferta studiów

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Warszawie w roku akademickim 2024/2025

Studia  niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Wydział Limit miejsc
studia od października 2024 r.
Limit miejsc
studia od lutego 2025 r.
Administracja zarządcza Administracji i Nauk Społecznych 40  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa* Mechatroniki 60  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Elektrotechnika Elektryczny 90  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 60  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 60  
Informatyka* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Informatyka stosowana* Elektryczny 75 50
Inżynieria mechaniczna Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 120  
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90  
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 60  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 60 40
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Transport Transportu 100  
Zarządzanie Zarządzania 90  
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 60  

*studia przez Internet (OKNO)

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2024/2025

Studia  niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Wydział/Kolegium Limit miejsc
studia od października 2024 r.
Limit miejsc
studia od lutego 2025 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40  
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 50  
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30 30
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30 20
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30

 

Studia niestacjonarne są płatne. Opłaty w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 352,15 kB)