Oferta studiów

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Warszawie w roku akademickim 2023/2024

Studia  niestacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2023 r. od II 2024 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 80  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa* Mechatroniki 60  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Elektrotechnika Elektryczny 90  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 60  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 60  
Informatyka* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Informatyka stosowana* Elektryczny 75 50
Inżynieria mechaniczna** Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 120  
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90  
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 60  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 60 40
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Transport Transportu 100  
Zarządzanie Zarządzania 90  
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 50  

*studia przez Internet (OKNO)
** do semestru zimowego 2022/2023 obowiązywała nazwa Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2023/2024

Studia  niestacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2023 r. od II 2024 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60  
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 60  
Inżynieria środowiska* Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30 30
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30 20
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30

*nowo uruchomiony kierunek

 

Studia niestacjonarne są płatne. Opłaty w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 359,39 kB)