Terminarz

 

Rekrutacja na studia prowadzone wWarszawie i w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2023/2024

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia
1 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i w PW Filia w Płocku 
28 sierpnia koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w Warszawie,  ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
5 września – 9 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
11 września koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku,  ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 15 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
do 22 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku
9 stycznia 2024 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i w PW Filii w Płocku od lutego 2024 r.
2 lutego 2024 r. koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i w PW Filia w Płocku od lutego 2024 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 16 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie i w PW Filia w Płocku

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość.