=> Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Politechnika Warszawska posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. W ofercie studiów stacjonarnych znajdziesz wiele różnorakich kierunków, które z pewnością Cię zainteresują.

Studia stacjonarne wymagają regularnej obecności na Uczelni.

W ofercie studiów znajdują się kierunki inżynierskie i licencjackie.
Studia inżynierskie trwają 7-8 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Kształcenie na niektórych kierunkach anglojęzycznych wiąże się z częściową odpłatnością.

Jeśli jesteś zainteresowany studiami architektonicznymi, to na kierunku Architektura prowadzone są jednolite studia magisterskie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta. Na Wydziale Architektury można także podjąć naukę na studiach inżynierskich. Studia te prowadzone są w języku angielskim. 

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą urozmaiconą ofertą studiów stacjonarnych oraz z informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia.

 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

  • konkurs na studia na kierunku Architektura,
  • konkurs na studia na kierunku Architecture,
  • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach prowadzonych w Warszawie,
  • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

 

 

 

 

Instrukcja IRK_studia stacjonarne I stopnia

Pobierz plik (pdf, 3,51 MB)