Oferta studiów

 

 

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 zostaną uaktualnione wkrótce.

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Warszawie 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2023 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 200
Architektura
(jednolite studia magisterskie) 
Architektury 100
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 48
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 120
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 70
Biotechnologia Chemiczny 90
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Elektromobilność Elektryczny 24
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Elektrotechnika Elektryczny 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Fizyka techniczna Fizyki 100
Fotonika Fizyki 30
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 150
Geoinformatyka
(profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii 45
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 100
Informatyka stosowana Elektryczny 120
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 45
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 70
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 100
Inżynieria mechaniczna* Samochodów i Maszyn Roboczych 50
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 100
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240
Inżynieria zarządzania Zarządzania 120
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 80
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 140
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 28
Mechatronika Mechatroniki 180
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 50
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 80
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52
Technologia chemiczna Chemiczny 160
Technologia chemiczna
(profil praktyczny)
Chemiczny 35
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Transport Transportu 280
Zarządzanie Zarządzania 120
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 120

*do semestru zimowego 2022/2023 obowiązywała nazwa Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim w Filii PW w Płocku

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2023 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 80
Ekonomia
(profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 90
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 50
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 70
Przemysłowe zastosowania informatyki* Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 80

*nowo uruchomiony kierunek

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim w Warszawie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Liczba miejsc Dopłata semestralna*
Kierunek Wydział od X 2023 r.
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 bez dopłaty
Architecture* Architektury 50 3 600 zł
Civil Engineering* Inżynierii Lądowej 60 3 580 zł
Computer Science* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 6 030 zł
Computer Science and Information Systems* Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 4 200 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering* Samochodów i Maszyn Roboczych 50 3 270 zł
Electrical Engineering Elektryczny 48 bez dopłaty
Environmental Engineering* Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 2 500 zł
Mechatronics Mechatroniki 30 bez dopłaty
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery* Samochodów i Maszyn Roboczych 25 3 270 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 bez dopłaty
Telecommunications* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 6 030 zł

*obowiązuje dopłata semestralna, opłaty w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 301,13 kB)