Oferta studiów

 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Warszawie 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Kierunek Wydział Limit miejsc
Administracja zarządcza* Administracji i Nauk Społecznych 200
Architektura
(jednolite studia magisterskie) 
Architektury 100
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 48
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 120
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 70
Biotechnologia Chemiczny 90
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Elektromobilność Elektryczny 24
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Elektrotechnika Elektryczny 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Fizyka techniczna Fizyki 150
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 150
Geoinformatyka
(profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii 45
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 100
Informatyka stosowana Elektryczny 120
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 45
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 70
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 100
Inżynieria mechaniczna Samochodów i Maszyn Roboczych 60
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 120
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240
Inżynieria zarządzania Zarządzania 120
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 80
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 150
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 28
Mechatronika Mechatroniki 180
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 60
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 80
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52
Technologia chemiczna Chemiczny 160
Technologia chemiczna
(profil praktyczny)
Chemiczny 35
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Transport Transportu 280
Zarządzanie Zarządzania 120
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 120

* do roku akademickiego 2023/2024 obowiązywała nazwa Administracja

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim w Filii PW w Płocku

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Wydział/Kolegium Limit miejsc
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60
Ekonomia
(profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 90
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60
Przemysłowe zastosowania informatyki
(profil praktyczny)
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim w Warszawie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Wydział Limit miejsc
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25
Architecture* Architektury 50
Civil Engineering* Inżynierii Lądowej 60
Computer Science* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Computer Science and Information Systems* Matematyki i Nauk Informacyjnych 30
Electric and Hybrid Vehicles Engineering* Samochodów i Maszyn Roboczych 60
Electrical Engineering Elektryczny 48
Environmental Engineering* Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30
Mechatronics Mechatroniki 30
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20
Telecommunications* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30

*obowiązuje dopłata semestralna, dopłaty w roku akademickim 2024/2025 zostaną podane po opublikowaniu odpowiedniej Decyzji Rektora, dopłaty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 302,43 kB)