Terminarz

 

 

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 zostaną uaktualnione wkrótce.

 

 

Rekrutacja (Tura 2.) na niektóre kierunki prowadzone w Warszawie oraz kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2023/2024

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)

1 sierpnia – 28 sierpnia (Warszawa)

 

 

1 sierpnia – 11 września (PW Filia w Płocku)

rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych, 
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
1 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
4 – 6 września przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów w Warszawie (do godz. 15:00 w dniu 6 września)
15 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w PW Filia w Płocku
18-19 września przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów w PW Filia w Płocku (do godz. 15:00 w dniu 19 września)

 

 

 

Rekrutacja na studia prowadzone w Warszawie (oprócz kierunków z Wydziału Architektury) w roku akademickim 2023/2024

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)
5 czerwca – 10 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych, 
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji
19 lipca – 24 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 24 lipca)

Jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura

Data Szczegóły procesu rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura
29 kwietnia – 22 maja rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
UWAGA! 22 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!
dokonywanie korekt w systemie IRK
29 kwietnia – 10 lipca samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
3 czerwca sprawdzian uzdolnień i predyspozycji, godz. 9:00
13 czerwca ogłoszenie wyników na IRK oraz listy kandydatów, którzy uzyskali przynajmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji i będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji polegającym na dostarczeniu wyników matur
18 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji  
19 lipca – 20 lipca przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 20 lipca)
21 lipca w razie niewypełnienia miejsc przez zakwalifikowanych kandydatów ogłoszenie wyników tury uzupełniającej
24 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w turze uzupełniającej (do godz. 15:00)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Architecture (ang.)

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architecture
29 kwietnia – 22 maja rejestracja (zapisy internetowe)
wniesienie opłaty rekrutacyjnej
UWAGA! 22 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!
dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
29 maja przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
29 maja - 3 czerwca załączanie przez kandydatów opracowanego samodzielnie zadania
13 czerwca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
19 czerwca – 26 czerwca rozmowy kwalifikacyjne on-line
3 lipca podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
24 lipca - 25 lipca* przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów - w tym certyfikatu językowego

*Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej Wydziału Architektury istnieje możliwość złożenia dokumentów na kierunek Architecture (ang.) poza wyznaczonymi dniami.
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Rekrutacja na studia prowadzone w Płocku (Filia PW) w roku akademickim 2023/2024

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia w PW Filii w Płocku
5 czerwca – 12 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych, 
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji
19 lipca – 24 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 24 lipca)