Terminarz

 

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w Warszawie (oprócz kierunków z Wydziału Architektury) w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)
3 czerwca – 10 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych (jako jedno z potwierdzeń znajomości języka angielskiego przy aplikowaniu na studia prowadzone w języku angielskim), 
 • dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe (nie należy mylić dyplomu z certyfikatami/świadectwami z poszczególnych egzaminów),
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca opublikowanie wyników kwalifikacji w etapie I (ok. godz. 13:00), w tym również informacji o listach rezerwowych 
19 lipca – 24 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 24 lipca)
25 lipca opublikowanie wyników kwalifikacji w etapie II (opcjonalnie)
29 lipca – 30 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów w etapie II (do godz. 15:00 w dniu 30 lipca)

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
3 czerwca – 21 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe (nie należy mylić dyplomu z certyfikatami/świadectwami z poszczególnych egzaminów),
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
25 lipca opublikowanie wyników kwalifikacji
26 lipca – 30 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 30 lipca)

 

Rekrutacja na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura
29 kwietnia – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
Uwaga! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
29 kwietnia – 10 lipca samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • tzw. starych matur,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
8 czerwca sprawdzian uzdolnień i predyspozycji
18 czerwca ogłoszenie wyników na IRK oraz listy kandydatów, którzy uzyskali przynajmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji i będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji polegającym na dostarczeniu wyników matur
18 lipca opublikowanie wyników kwalifikacji  
19 lipca – 23 lipca przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 23 lipca)
24 lipca w razie niewypełnienia miejsc przez zakwalifikowanych kandydatów opublikowanie wyników tury uzupełniającej
25 lipca – 26 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w turze uzupełniającej (do godz. 15:00)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim) w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architecture
29 kwietnia – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe)
wniesienie opłaty rekrutacyjnej
Uwaga! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
3 czerwca przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
3 czerwca – 8 czerwca załączenie przez kandydatów opracowanego samodzielnie zadania
18 czerwca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
26 czerwca – 28 czerwca rozmowy kwalifikacyjne on-line
3 lipca podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
25 lipca – 26 lipca przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów - w tym certyfikatu językowego (do godz. 15:00)

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.