Terminarz

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury) w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
  (semestr zimowy*)
1 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
28 sierpnia koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w Warszawie, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
5 września - 6 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
11 września koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 18 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
do 25 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Filii PW w Płocku

 *studia rozpoczynające się od października 2024 r.

 

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
  (semestr letni*)
8 stycznia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i w PW Filii w Płocku od lutego 2025 r.
4 lutego koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na studia rozpoczynające się od lutego 2025 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 17 lutego ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone od lutego 2025 r.

  *studia rozpoczynające się od lutego 2025 r.

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architektura w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
1 sierpnia – 28 sierpnia rejestracja (zapisy internetowe) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
Uwaga! 28 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
4 września – 6 września składanie dokumentów (portfolio)
17 września I etap sprawdzianu
18 września II etap sprawdzianu
23 września ogłoszenie wyników kwalifikacji, po pozytywnym przejściu rekrutacji należy dostarczyć w określonym przez Wydział terminie oryginały wymaganych dokumentów wskazanych na stronie internetowej Wydziału

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim) w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
29 kwietnia – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe I tura), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej i dostarczanie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji
Uwaga! 24 maja to ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
10 czerwca powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
12 czerwca – 14 czerwca rozmowy kwalifikacyjne
18 czerwca lista wstępnie zakwalifikowanych
4 września – 11 września rejestracja (zapisy internetowe II tura), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej i dostarczanie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji
16 września powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
18 września – 19 września rozmowy kwalifikacyjne
20 września ogłoszenie wyników kwalifikacji, dostarczanie w określonym przez Wydział terminie oryginałów wymaganych dokumentów wskazanych na stronie internetowej Wydziału

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Urban Planning (studia prowadzone w języku angielskim) w roku akademickim 2024/2025

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
1 sierpnia – 28 sierpnia rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie wymaganych dokumentów (proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału Architektury).
Uwaga! 28 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej. Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
11 września powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
16 września – 17 września rozmowy kwalifikacyjne
18 września opublikowanie wyników kwalifikacji

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.