Zasady przyjęć na studia

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich, oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

 Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium.

Aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 147,84 kB)

Postępowanie z dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji

Pobierz plik (pdf, 123,86 kB)