◊ Studia niestacjonarne

Politechnika Warszawska posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium.

W ofercie studiów znajdują się kierunki inżynierskie i licencjackie.
Studia niestacjonarne inżynierskie trwają 7-9 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Studia niestacjonarne są elastyczną formą nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo. Wymagają mniejszej czasowo obecności na uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów. Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska prowadzi studia niestacjonarne pierwszego stopnia jako: 

  • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
  • studia w trybie zaocznym na odległość (przez Internet).

Studia w trybie zaocznym organizowane są w formie zjazdów trwających od piątku do niedzieli lub w formie przez Internet – czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, konsultacjach z wykładowcami oraz okresowo – uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW. W sprawie szczegółów związanych z rekrutacją na studia przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze zróżnicowaną ofertą studiów niestacjonarnych i z informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia.