Terminarz

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w Warszawie i w PW Filii w Płocku

 Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia
2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów
29 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie 
5 września – 9 września ogłoszenie wyników przyjęć 
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
do 12 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku
do 23 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku
10 stycznia 2023 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na studia rozpoczynające się od lutego 2023 r.
3 lutego 2023 r. koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na studia rozpoczynające się od lutego 2023 r.
do 10 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia rozpoczynające się od lutego 2023 r.