Oferta studiów

Uprzejmie informujemy, że możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura ds. Przyjęć na Studia jest w dni powszednie w godzinach 9.00-12.00 i 13.00-15.00.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych uczelni przed dzwonieniem do Biura.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Warszawie 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2022 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220
Architektura
(jednolite studia magisterskie) 
Architektury 100
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 60
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 120
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 70
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30
Biotechnologia Chemiczny 90
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Elektromobilność Elektryczny 30
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Elektrotechnika Elektryczny 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Fizyka techniczna Fizyki 100
Fotonika Fizyki 50
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 120
Geoinformatyka
(profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii 30
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 100
Informatyka stosowana Elektryczny 90
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 45
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 70
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 100
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 120
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 80
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 120
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 28
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 60
Mechatronika Mechatroniki 180
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 60
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 80
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52
Technologia chemiczna Chemiczny 160
Technologia chemiczna
(profil praktyczny)
Chemiczny 35
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Transport Transportu 240
Zarządzanie Zarządzania 90
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 60
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 120

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim w Filii PW w Płocku

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2022 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 80
Ekonomia
(profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 115
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 50
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 70
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 80

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim w Warszawie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Liczba miejsc Dopłata semestralna
Kierunek Wydział od X 2022 r.
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 bez dopłaty
Architecture* Architektury 50 3 310 zł
Civil Engineering* Inżynierii Lądowej 60 3 245 zł
Computer Science* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 3 150 zł
Computer Science and Information Systems* Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 3 330 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering* Samochodów i Maszyn Roboczych 60 3 000 zł
Electrical Engineering Elektryczny 50 bez dopłaty
Environmental Engineering* Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 2 500 zł
Mechatronics Mechatroniki 30 bez dopłaty
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery* Samochodów i Maszyn Roboczych 30 3 000 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 bez dopłaty
Telecommunications* Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 3 150 zł

* obowiązuje dopłata semestralna. Opłaty w roku akademickim 2022/2023 określa Decyzja Rektora nr 113/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 318,04 kB)