Rekrutacja na studia prowadzone w Warszawie (oprócz kierunków z Wydziału Architektury) w roku akademickim 2022/2023

 

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)
6 czerwca – 6 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych, 
  • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
11 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
12 lipca – 15 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15:00 w dniu 15 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 15 lipca)
18 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
19 lipca – 21 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15:00 w dniu 21 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 21 lipca)
22 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
25 lipca – 26 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (do godz. 15:00 w dniu 26 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)