◊ Studia niestacjonarne

Politechnika Warszawska posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. Oferuje duży wybór kierunków studiów drugiego stopnia.

Studia te trwają, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (kierunki techniczne) lub magistra (kierunki nietechniczne).

Studia niestacjonarne są elastyczną formą nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo. Wymagają mniejszej czasowo obecności na uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów. Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska prowadzi studia niestacjonarne drugiego stopnia jako:       

  • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
  • studia w trybie zaocznym na odległość (przez Internet).

Studia w trybie zaocznym organizowane są w formie zjazdów trwających od piątku do niedzieli lub w formie przez Internet – czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, konsultacjach z wykładowcami oraz okresowo – uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW. W sprawie szczegółów związanych z rekrutacją na studia przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych i z informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia.