Kontakty

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
dziekanat: pok. 207
tel. 22/ 234-63-09
e-mail: agata.ali@ans.pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
http://www.elka.pw.edu.pl
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)

 

Wydział Elektryczny

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
dziekanat: Gmach Główny PW, pok. 130
tel. 22/ 234 73 18
e-mail: studia.niestacjonarne.ee@pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.pl
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)

 

Wydział Geodezji i Kartografii

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
dziekanat: pok. 127
tel. 22/ 234-72-25
e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl
http://www.gik.pw.edu.pl

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
dziekanat: pok. 109
tel. 22/ 234-74-25
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl
http://www.is.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej16
dziekanat: pok. 105
tel. 22/ 234-65-51
e-mail: rekrutacja.budownictwo.il@pw.edu.pl
http://www.il.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24
(Gmach Lotniczy)
dziekanat: pok. 126
tel. 22/ 234-57-79
e-mail: izabella.szulc@pw.edu.pl
http://www.meil.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny*

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85
dziekanat: pok. 127
tel. 22/ 234-82-54
e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl
http://www.wip.pw.edu.pl
*do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji

 

Wydział Mechatroniki

02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8
http://www.mchtr.pw.edu.pl
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
dziekanat: pok. 06
tel. 22/ 234-87-54
e-mail: bos.simr@pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl

 

Wydział Transportu

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
(Gmach Nowej Kreślarni)
dziekanat: pok. 111 
tel. 22/ 234-58-76
e-mail: dziekanat.wt@pw.edu.pl
http://www.wt.pw.edu.pl

 

Wydział Zarządzania

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85
dziekanat: pok. 5
tel. 22/ 234-86-94
e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl
http://www.wz.pw.edu.pl

 

PW Filia w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Komisja Rekrutacyjna
tel. 24/ 367-21-13
e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl
dziekanat: pok. 212, 213
Dziekanat poza terminami dyżurów Komisji Rekrutacyjnej: pon.-pt. 9:00-14:00)
tel. 24/ 367-21-52 , 24/ 367-22-23
e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl
e-mail: dorota.chudzicka@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
sekretariat: pok. 103
tel. 24/ 367-21-26, 607-501-395
e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS

 

 

*

 

Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1,
pok. 324
tel. 22/ 234-57-85
e-mail: mgr.okno@pw.edu.pl
e-mail: aneta.poznanska@pw.edu.pl
http://www.okno.pw.edu.pl

 

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

00-614 Warszawa
ul. Rektorska 4, pok. 024
tel.: 22/ 234-13-14,
tel. 22/ 234-13-15,
mail: wsparcie.son@pw.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/SONPW/
https://www.ca.pw.edu.pl/Biuro-ds.-Spolecznej-Odpowiedzialnosci-Uczelni/Sekcja-Ds.-Osob-z-Niepelnosprawnosciami

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwier­dzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1,
pok. 66
tel. 22/ 629-60-70,
tel. 22/ 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
https://www.bps.pw.edu.pl
https://www.pw.edu.pl