Oferta studiów

Studia niestacjonarne są płatne.

Opłaty w roku akademickim 2022/2023 określa Decyzja Rektora nr 113/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Warszawie

Studia  niestacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2022 r. od II 2023 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 100  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa* Mechatroniki 60  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Elektrotechnika Elektryczny 90  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 60  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 60  
Informatyka* Elektroniki i Technik Informacyjnych 40 40
Informatyka stosowana* Elektryczny 60 60
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 120  
Inżynieria zarządzania Zarządzania 60  
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 50  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 60 40
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Transport Transportu 80  
Zarządzanie Zarządzania 60  
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 60  
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 50  

*Studia przez Internet (OKNO)

 

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w PW Filii w Płocku

Studia  niestacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2022 r. od II 2023 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60  
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 50  
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30 20
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30

 

 

 

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 353,89 kB)