Terminarz

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
29 sierpnia koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
5 września – 9 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
do 12 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają komisje rekrutacyjne
do 23 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku
10 stycznia 2023 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku od lutego 2023 r.
3 lutego 2022 r. koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na studia rozpoczynające się w Warszawie od lutego 2023 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
10 lutego 2023 r. koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku od lutego 2023 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 13 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
do 20 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku