Terminarz

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia
  (semestr zimowy*)
2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
29 sierpnia koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
5 września – 9 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
do 12 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają komisje rekrutacyjne
do 23 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku

*studia rozpoczynające się od października 2022 r.

 

 

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia
  (semestr letni*)
10 stycznia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku od lutego 2023 r.
3 lutego koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na studia rozpoczynające się w Warszawie od lutego 2023 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
10 lutego koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku od lutego 2023 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 13 lutego ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
do 20 lutego ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku

*studia rozpoczynające się od lutego 2023 r.