◊ Studia stacjonarne

Politechnika Warszawska posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. Oferuje szeroki wybór kierunków na studiach drugiego stopnia.

Studia stacjonarne wymagają regularnej obecności na Uczelni.

Studia drugiego stopnia trwają, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (kierunki techniczne), magistra inżyniera architekta (kierunek Architektura) lub magistra (kierunki nietechniczne).

Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Kształcenie na niektórych kierunkach anglojęzycznych wiąże się z częściową odpłatnością.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z dużym wyborem kierunków studiów i z informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia.