Kontakty

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
dziekanat: pok. 207
tel. 22/ 234-65-25
e-mail: p.beczkowska@pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl

 

Wydział Architektury

00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
e-mail: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
http://www.arch.pw.edu.pl

 

Wydział Chemiczny

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3
(Gmach Chemii)
dziekanat: pok. 100
tel. 22/ 234-73-72 (Technologia chemiczna)
tel. 22/ 234-57-34 (Biotechnologia)
e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl
http://www.ch.pw.edu.pl

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
dziekanat: pok. 111
tel. 22/ 234-57-93
e-mail: E.Plonowska-Sztanc@elka.pw.edu.pl
e-mail: S.Ejsmont@elka.pw.edu.pl
http://www.elka.pw.edu.pl

 

Wydział Elektryczny

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
dziekanat: Gmach Główny PW, pok. 133
tel. 22/ 234-72-08
tel. 22/ 234-15-32
e-mail: studia.stacjonarne.ee@pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.pl

 

Wydział Fizyki

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
(Gmach Fizyki)
dziekanat: pok. 130
tel. 22/ 234-76-60
e-mail: dziekanat.wf@pw.edu.pl
http://www.fizyka.pw.edu.pl

 

Wydział Geodezji i Kartografii

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
dziekanat: pok. 128
tel. 22/ 234-72-25
e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl
http://www.gik.pw.edu.pl

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
dziekanat: pok. 110
tel. 22/ 234-74-25
e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
http://www.is.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

00-645 Warszawa, ul. Waryńskiego 1
dziekanat: 179
tel. 22/ 234 65 09
e-mail: karolina.kula@pw.edu.pl
https://www.ichip.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej16
dziekanat: pok. 114
tel. 22/ 234-65-21
e-mail: rekrutacja.budownictwo.il@pw.edu.pl
http://www.il.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Materiałowej

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141
dziekanat: pok.204
tel. 22/ 234-84-51
e-mail: dziekanat.wim@pw.edu.pl
http://www.wim.pw.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
(Gmach Matematyki)
dziekanat: pok. 32, 27
tel. 22/ 234-79-69 (Computer Science and Information Systems )
tel. 22/ 234-59-22 (Data Science)
tel. 22/ 234-59-21 (Matematyka, Matematyka i analiza danych )
tel. 22/ 234-53-63 (Informatyka i systemy Informacyjne)
e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl
http://www.mini.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24
(Gmach Lotniczy)
dziekanat: pok. 127
tel. 22/ 234-59-65
e-mail: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl
http://www.meil.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny*

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85
dziekanat: pok. 127
tel. 22/ 234-82-54
e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl
http://www.wip.pw.edu.pl
*do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji

 

Wydział Mechatroniki

02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8
dziekanat: pok. 121
tel. 22/ 849-07-11, 22/ 234-84-56
e-mail: dziekanat.mchtr@pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
dziekanat: pok. 06
tel. 22/ 234-84-35
e-mail: bos.simr@pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl

 

Wydział Transportu

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
(Gmach Nowej Kreślarni)
dziekanat: pok. 112
tel. 22/ 234-71-88
e-mail: dziekanat.wt@pw.edu.pl
Studia w języku angielskim:
dziekanat: pok. 110
tel. 22/ 234-59-40
e-mail: international.office@wt.pw.edu.pl
http://www.wt.pw.edu.pl

 

Wydział Zarządzania

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85
dziekanat: pok. 5
tel. 22/ 234-86-94
e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl
http://www.wz.pw.edu.pl

 

PW Filia w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Komisja Rekrutacyjna
tel. 24/ 367-21-13
e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl
dziekanat: pok. 212, 213
Dziekanat poza terminami dyżurów Komisji Rekrutacyjnej: pon.-pt. 9:00-14:00)
tel. 24/ 367-21-52 , 24/ 367-22-23
e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl
e-mail: dorota.chudzicka@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
sekretariat: pok. 103
tel. 24/ 367-21-26, 607-501-395
e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS

 

*

 

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

00-614 Warszawa
ul. Rektorska 4, pok. 024
tel.: 22/ 234-13-14,
tel. 22/ 234-13-15,
mail: wsparcie.son@pw.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/SONPW/
https://www.ca.pw.edu.pl/Biuro-ds.-Spolecznej-Odpowiedzialnosci-Uczelni/Sekcja-Ds.-Osob-z-Niepelnosprawnosciami

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwier­dzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1,
pok. 66
tel. 22/ 629-60-70,
tel. 22/ 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
https://www.bps.pw.edu.pl/
https://www.pw.edu.pl