Oferta studiów

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Warszawie

Studia  stacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2022 r. od II 2023 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220  
Architektura  Architektury 150  
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny   30
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 50  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 30 55
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska   30
Biotechnologia Chemiczny 10 70
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej 15  
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu 15  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Cyberbezpieczeństwo* Elektroniki i Technik Informacyjnych   30
Elektromobilność Elektryczny   30
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny   120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Fizyka techniczna Fizyki 20 80
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii   90
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii   60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 75
Informatyka stosowana Elektryczny   100
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 30 30
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej   90
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych   30
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240  
Inżynieria zarządzania Zarządzania   60
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 50  
Matematyka i analiza danych* Matematyki i Nauk Informacyjnych 50  
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 50  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 25
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych   30
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych   30
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60  
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 25  
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 30
Technologia chemiczna Chemiczny 20 110
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 90  
Zarządzanie Zarządzania 60  
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania   60
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 50  

* przewidziane do uruchomienia

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w PW Filii w Płocku

Studia  stacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2022 r. od II 2023 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60  
Ekonomia (profil praktyczny) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 75  
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim w Warszawie

Studia  stacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc Dopłata
Kierunek Wydział od X 2022 r. od II 2023 r.  
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15 bez dopłaty
Architecture* Architektury 25   4 635 zł
Biotechnology Chemiczny   15 bez dopłaty
Civil Engineering* Inżynierii Lądowej 30   3 380 zł
Computer Science* Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20 3 525 zł
Computer Science and Information Systems* Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 20 3 900 zł
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 75 bez dopłaty
Electrical Engineering Elektryczny 25   bez dopłaty
Environmental Engineering* Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30 2 500 zł
Geodesy and Cartography* Geodezji i Kartografii 30   1 500 zł
Management and Production Engineering* Mechaniczny Technologiczny 50 50 500 zł
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej   15 bez dopłaty
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery* Samochodów i Maszyn Roboczych 30   3 000 zł
Mechatronics Mechatroniki   24 bez dopłaty
Photonics Fizyki 15 30 bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25 bez dopłaty
Robotics and Automatic Control Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20   bez dopłaty
Telecommunications* Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20 3 525 zł
Transport* Transportu 30   2 450 zł

* obowiązuje dopłata. Opłaty w roku akademickim 2022/2023 określa Decyzja Rektora nr 113/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

 

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 286,70 kB)