Oferta studiów

 

 

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w Warszawie

Studia  stacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2023 r. od II 2024 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 200  
Architektura  Architektury 150  
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny   24
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 50  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 30 55
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska   30
Biotechnologia Chemiczny 10 70
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej 15  
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu 15  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych   30
Elektromobilność Elektryczny   24
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny   120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Fizyka techniczna Fizyki 20 50
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii   90
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii   60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 60
Informatyka stosowana Elektryczny   120
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 30 30
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej   90
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych   20
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria mechaniczna Samochodów i Maszyn Roboczych   25
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych   25
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240  
Inżynieria zarządzania Zarządzania   90
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 50  
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 50  
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 50  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 25
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych   25
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60  
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 25  
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 30
Technologia chemiczna Chemiczny 20 110
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 90  
Zarządzanie Zarządzania 90  
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 50  

 

 

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim* w Warszawie

Studia  stacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2023 r. od II 2024 r.
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15
Architecture Architektury 25  
Biotechnology Chemiczny   15
Chemical and Process Engineering Inżynierii Chemicznej i Procesowej   15
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 30  
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 20
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 75
Electrical Engineering Elektryczny 24  
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30
Geodesy and Cartography Geodezji i Kartografii 30  
Management and Production Engineering Mechaniczny Technologiczny 50 50
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej   15
Mechanical Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 25   
Mechatronics Mechatroniki 24  
Photonics Fizyki 10 20
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25
Robotics and Automatic Control Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20  
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Transport Transportu 30  
Urban Planning** Architektury 25  

*za niektóre kierunki studiów obowiązuje dopłata semestralna, opłaty w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
**kierunek przewidziany do uruchomienia

 

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w PW Filii w Płocku

Studia  stacjonarne drugiego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2023 r. od II 2024 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60  
Ekonomia (profil praktyczny) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 60  
Inżynieria środowiska* Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30 30
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30

*nowo uruchomiony kierunek

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 359,39 kB)