Oferta studiów

 Trwa uaktualnianie oferty studiów w roku akademickim 2024/2025

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Warszawie

Studia  stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Wydział
Administracja Administracji i Nauk Społecznych
Architektura  Architektury
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Biotechnologia Chemiczny
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu
Budownictwo Inżynierii Lądowej
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych
Elektromobilność Elektryczny
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych
Elektrotechnika Elektryczny
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Fizyka techniczna Fizyki
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych
Informatyka stosowana Elektryczny
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej
Inżynieria mechaniczna Samochodów i Maszyn Roboczych
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Inżynieria zarządzania Zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Mechatronika Mechatroniki
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Technologia chemiczna Chemiczny
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych
Transport Transportu
Zarządzanie Zarządzania
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim* w Warszawie

Studia  stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Wydział
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Architecture Architektury
Biotechnology Chemiczny
Chemical and Process Engineering Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Civil Engineering Inżynierii Lądowej
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych
Electrical Engineering Elektryczny
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Geodesy and Cartography Geodezji i Kartografii
Management and Production Engineering Mechaniczny Technologiczny
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej
Mechanical Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych
Mechatronics Mechatroniki
Photonics Fizyki
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Robotics and Automatic Control Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych
Transport Transportu
Urban Planning Architektury

*obowiązuje dopłata semestralna, dopłaty w roku akademickim 2024/2025 zostaną podane po opublikowaniu odpowiedniej Decyzji Rektora, dopłaty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w PW Filii w Płocku

Studia  stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Wydział/Kolegium
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Ekonomia (profil praktyczny) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 352,15 kB)