Kontakty

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 207
 tel. 22-234-65-25
 e-mail: patrycja.beczkowska@pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl

 

Wydział Architektury
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
dziekanat: pokój 21
 tel. 22-234-55-50
      22-234-55-49
      22-628-32-36
 e-mail: dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl 
http://www.arch.pw.edu.pl

 

Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
 Gmach Chemii
kierunek: Technologia Chemiczna
 dziekanat: pokój 100
 tel. 22-629-57-14
       22-234-73-72
 e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl 
kierunek: Biotechnologia
 dziekanat: pokój 1
 tel. 22-234-57-34
 e-mail: ibio@ch.pw.edu.pl 
http://www.ch.pw.edu.pl

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
dziekanat: pokój 111
 tel. 22-234-57-93
 e-mail: rekrutacja.elka@pw.edu.pl
https://www.elka.pw.edu.pl/

 

Wydział Elektryczny
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pok. 133 (Gmach Główny)
 tel. 22-234-72-08
       22-234-59-80 (studia anglojęzyczne)
 e-mail: rekrutacja.ee@pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.pl 

 

Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Fizyki
dziekanat: pokój 130
 tel. 22-234-76-60
       22-234-72-47
 e-mail: dziekanat.wf@pw.edu.pl
http://www.if.pw.edu.pl

 

Wydział Geodezji i Kartografii
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 128
 tel. 22-234-72-25
 e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl
 http://www.gik.pw.edu.pl

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
dziekanat: pokój 110
 tel. 22-234-74-25
 e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
 http://www.is.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
dziekanat: pokój 179
 tel. 22-234-65-09
 e-mail: dziekanat.ichip@pw.edu.pl
https://www.ichip.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
dziekanat: pokój 114
 tel. 22-234-65-21
 e-mail: stacjonarny.WIL@pw.edu.pl
 https://www.il.pw.edu.pl/

 

Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
dziekanat: pokój 204
 tel. 22-849-99-35
       22-234-84-51
 e-mail: dziekanat@wim.pw.edu.pl 
 https://www.wim.pw.edu.pl/

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 127
 tel. 22-234-82-54
 e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl 
http://www.wip.pw.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Matematyki
dziekanat: pokój 27, 33
 tel. 22-234-53-63 (kierunek Informatyka i systemy informacyjne)
 tel. 22-234-59-22 (kierunek Inżynieria i analiza danych)
 tel. 22-234-59-21 kierunek Matematyka, Matematyka i analiza danych)
 e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl 
 http://www.mini.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
 Gmach Lotniczy
dziekanat: pokój 126 i 127
 tel. 22-234-59-65
       22-234-59-66
 e-mail: dziekanat.meil@pw.edu.pl 

 http://www.meil.pw.edu.pl

Informacje dla kandydatów na studia II-go stopnia: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Rekrutacja-na-studia-II-go-stopnia

 

Wydział Mechatroniki
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
dziekanat: pokój 122
 tel. 22-849-07-11
       22-234-84-56
 e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl 
http://www.mchtr.pw.edu.pl

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro obsługi studiów: pokój 06
 tel. 22-234-87-54
       22-234-84-35
 e-mail: bos.simr@pw.edu.pl
 http://www.simr.pw.edu.pl

 

Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Nowej Kreślarni
dziekanat: pokój 112
 tel. 22-234-71-88
       22-234-71-97
 e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
 http://www.wt.pw.edu.pl

 

Wydział Zarządzania
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 5
 tel. 22-234-86-94
      22-234-86-95
 e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl 
https://www.wz.pw.edu.pl

 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 212, 213
 tel. 24-367-21-54, 24-367-21-52
 e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, pokój 18
 tel. 24-367-21-13
 e-mail: rekrutacja.wbmp@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
 PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 103
 tel. 24-262-90-08
       24-367-21-26
 e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS

 

 

OGÓLNE

 

Biuro Spraw Studenckich
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Rektorska 4, 00-662 Warszawa
pokój 0.24
tel: 22-234-13-14
       22-234-13-15
fax.: 22-628-60-04
mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
www.facebook.com/SONPW

 

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pokój 66
tel. 22-629-60-70
       22-234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl 
https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja